Svišťům, traperům, rádcům a náčelníkům ZDAR. NAZDAR!

Vedoucí:

Pavel Heinz (Ještěrka)
Pavel Maček (Mravenec)
Petr Švach (Pedro)
Tomáš Just (Los)

2.12.2009

04.10.2013 20:38

Dnes 2. prosince jsme se sešli v klubovně a hráli jsme hru. Ta hra byla o tom, žejsme říkali slovesa, která začínají na začáteční písmeno určitého zvířete. Pak jsme hráli hru na pořadí vesnic a měst. Povídali jsme si o městě Zlíně. Dostalijsme za úkol: jet do Zlína, přesněji do obchodního domu Prior. Tam máme na stropě hledat nápisy výroků, které prohlásil sám Baťa. Říkali jsem si také, že tento rok Svišťů se bude věnovat Valašsku. A na konec Svišťů jsme si zahráli Koulovačku (vybíjenou).
                 Pája (pavouk)